Yaşlı Bakıcı Eğitimi

Yaşlılık, insan hayatının sosyal ve tıbbi destek gerektiren özel bir dönemidir. Bu dönemde kişinin görme ve işitme kaybı artar, kas ve kemik yapısı zayıflar, kişi güçsüzleşir, fiziksel, sosyal ve psikolojik yetersizlikleri artar ve zamanla çeşitli kronik rahatsızlıklar belirmeye başlar. Bu nedenle yaşlılar ve yaşlılık, süreğen bir bakım hizmetini, sosyal, tıbbi destek ve rehabilitasyon programlarını gerektirir. Yaşlı bakıcı, aldığı mesleki eğitim ve formasyona uygun biçimde yaşlıların ihtiyaç duyduğu genel bakım hizmetlerini yerine getiren bir görevlidir.

Çağımızda yaşlı bakımı hizmetine olan ihtiyaç, gün geçtikçe daha da artmaktadır. Bunun iki temel nedeni vardır. Birincisi, toplumsal ve ekonomik gelişmeye paralel olarak, yaşlı nüfusun genel nüfus içindeki oranı, dolayısıyla yaşlı sayısı giderek artmaktadır. İkincisi, kentleşme ve sanayileşme süreçleriyle birlikte geleneksel aile yapısının ve dayanışma bağlarının zayıflaması sonucu, yaşlıların bakımı, önemli bir sosyal ve kamusal sorumluluk ihtiyacı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle yaşlı bakımı, dünyada olduğu gibi ülkemizde de artık mesleki bir statü ve disipline dönüşmüş durumdadır. Yaşlı bakıcı olmak için, belli eğitim aşamalarından geçmek gerekiyor.

Yaşlı bakımı oldukça zor, komplike ve uzmanlık gerektiren bir iştir; bakım hizmetine bütüncül bir bakış açısı geliştirmeyi zorunlu kılar. Çünkü yaşlılık bedensel, psikolojik ve sosyal nitelikli sorunların iç içe geçtiği bir dönemdir. Ayrıca yaşlılıktan kaynaklı genel sorunlar, her yaşlı bireyin kendine özgü sorunlarıyla bütünleştiği için, bakım hizmeti verilen her yaşlı bireyin ihtiyaçlarına uygun farklı teknikler kullanmak, bir yaşlı bakıcı için zorunludur.

Gelişmiş ülkelerde yaşlı bakımı mesleki bir uzmanlık alanı olarak kabul görmektedir. Türkiye’de meslek liselerinde açılan Yaşlı Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri bölümleriyle yaşlılara bakım hizmeti artık mesleki bir alana dönüşmüştür. Meslek yüksekokullarında yaşlı bakımıyla ilgili ön lisans programlarının açılmış olması, bu alandaki kalite çıtasını daha üst bir seviyeye taşımıştır. Ayrıca Yaşlı ve Hasta Bakımı Kursu, Hasta ve Yaşlı Refakatçisi Kurs Programı, Hasta ve Yaşlı Bakımı Uzmanlık sertifika Programı gibi adlar altında verilen çeşitli eğitim ve kurs programlarına katılarak, yaşlı bakıcı sertifikası almak mümkündür.

Bir önceki yazımız olan Yaşlı Bakıcı Seçiminde Dikkat Şart? başlıklı makalemizde evde hasta bakımı, evde yaşlı bakımı ve hasta bakıcı hakkında bilgiler verilmektedir.