Uzmanlığa İhtiyaç Duyulan Yaşlı Bakımı

Çoğalan dünya nüfusunun büyük bir bölümünü yaşlılar oluşturmaktadır. Yaşlılık tüm bireylerin yaşamının doğal bir parçasıdır. Bireyler yaşlandığında değişikliler yaşarlar. Bu değişikliler; güçten düşme, duygusal zayıflık, hastalıkların artması ilaç kullanımının yaygınlaşması şeklinde sıralanabilir. Artan bu rahatsızlıklarla yaşlı bireyler, kendi bakımlarını karşılayamaz duruma gelirler.

 

Dünya üzerinde yaşlıların bakımı ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Bu farklılığın nedeni toplum kültürlerinin farklı olmasıdır.

Bakıma muhtaç olan yaşlı bireylerin durumlarının hassas olduğu bilinciyle yaklaşılmalıdır. Bu hassasiyetin sebebi, bireyin geçmişe duyduğu özlem, şefkate, ilgiye ihtiyaç duymasıdır. Yaşadığı ortamdaki kişilerden ilgi bekler. Toplumumuzda bu ilgi aile bireyleri karşılar. Bakıma muhtaç kişinin bu durumu aile bireyleri tarafından hissettirilmeden karşılanmaya çalışılır. Ancak bu durumda aile bireylerinin şartları göz ardı edilmemelidir. Bu şartlar; maddi durum yetersizliği, üstlenilen sorumluluğun büyüklüğü, var olan çocuk sayısını fazlalığı, bakımın zorluluğunun yaratıcığı psikolojik travmalardır. Ayrıca yaşlı bireye bakan kişiler zamanla bakıma ihtiyaç duyabilir. Yaşanılan zorluklar yaşlı bireye zamanla öfkeye yol açıp, kişinin kendisini yük olarak görmesine neden olabilir. Aile bireyleri bakımı profesyonellikten uzak yürütürler. Beklenmedik sağlık sorunları, yaşanılan kazalar, kullanılan ilaçların birbiriyle etkileşim içerisinde olma riski bir uzmana ihtiyaç duyurur.

 

Yaşlı Bakıcı işin uzmanlık eğitimini almış kişi olmalıdır. Zira bu uzmanlığı almamış kişi aile bireylerinin yaptığı işten farksız yapar işini. Bu eğitimi almış kişi, yapacağı bakımın planlanmasını yapar önce. Bakacağı kişinin kendisi, ailesi, yaşanılan sorunlar hakkında veriler toplar. Bakıma muhtaç kişiyi, bulunduğu ortamdan uzaklaştırmadan genelde evde güvenli bir ortam oluşturarak bakım sürecine başlar. Bu süreçte her yaşlı kişilerin birbirinden farklı olduğu hesaba katılır. Yaşlı Bakıcı beslenme, giyim, banyo, tuvalet ihtiyacı, ilaç kullanımında oluşabilecek riskler, evde oluşabilecek kazalar, yaşanılan süreçte bakıma ihtiyaç duyan kişinin psikolojik değişimleri gibi konuların hepsinden sorumludurlar. Ayrıca yaşlılığın doğal bir süreç olduğu aile bireylerine hatırlatılarak, yaşlanan kişilerin dünyadan kopuk yaşamadan aile bireyleriyle beraber aktiviteler yaparak bu kişilerin kendilerini daha iyi hissetmeleri sağlanır.

 

Günümüzde peki işin eğitimini almış yaşlı bakıcı nasıl bulunabilir? Bu seçim insanlar arasından rastgele seçmekle olmayacağından bu konuda yardımcı olabilecek özel istihdam büroları bulunur. Buralardan bulunan kişiler işin uzmanlığını aldığından ve bağlı olduğu danışmanlık hizmetinin sorumluluğu altından bulunduğundan aile bireyleri çok kolaylık sağlayıp iç rahatlığı yaşar. Her an yanımızda olan, bize miras kalan kişilerin en iyi şekilde yaşamaları özel istihdam büroları sayesinde daha rahat olur.

Bir önceki yazımız olan Yaşlı Bakıcı Hizmetinde Aranan Özellikler başlıklı makalemizde evde hasta bakımı, evde yaşlı bakımı ve hasta bakıcı hakkında bilgiler verilmektedir.