Bir Hizmet Sektörü Olarak Yaşlı Bakımı

Fransız İhtilalinden sonra toplumda büyük değişimler yaşanmış, kentleşme giderek artmıştır. Bu gelişmeler aile yapısında da pek çok yeniliği beraberinde getirmiştir. Geleneksel aile yapısının aksine endüstri toplumunda, kadınlar ekonomide etkin bir rol oynamaktadır. Öte yandan geniş aile yerini çekirdek aileye bırakmış, tüm bunlar yaşlı bakımı ve çocuk bakımı alanlarında yeni bir hizmet sektörü ihtiyacını doğurmuştur.

Hizmet sektörü olarak değerlendirildiğinde, büyük bir hassasiyet gösterilmesi gereken bir konu olan yaşlı bakımı; bu alanda eğitim almış uzman kişilerce gerçekleştirilmelidir. Yalnız başlarına yaşam sürdürecek yeterliliğe sahip olmayan yaşlı insanlar fiziksel olduğu kadar manevi bir desteğe de ihtiyaç duymaktadırlar. Çocuklarının kendi hayatlarını kurması, yaşlanmanın beraberinde getirdiği sağlık problemleri gibi genel nedenler yaşlı nüfusu içine kapanık ve toplumdan soyutlanmış bir hale getirmektedir. Uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek hizmet sayesinde bu tip sorunları büyük oranda geride bırakmak mümkündür. Görev alacak kişilerin psikolojik açıdan yaşlı kitleye hitap edebilecek bilgi düzeyine sahip olması gerekmektedir. Toplumdan uzak hisseden ve genellikle günlük hayata adaptasyon sorunu yaşayan bu kişilerle doğru bir iletişim kurmak kendilerini hayatın bir parçası olarak görebilmeleri için çok önemlidir.

Yaşlı bakımını her açıdan değerlendirmek ve bu sektöre gereken özeni göstermek, toplumsal açıdan onları ‘bakıma muhtaç’ olma konumundan kurtaracaktır. Bu işi gerçekten keyif alarak yapacak bireylerin, gereken eğitimi alıp yeterli bilgi birikimine ulaştıktan sonra sektörde yerini almaları son derece önemlidir. Hem hayatlarının son dönemlerinde olan yaşlı nüfusun günleri daha keyifli hale gelecek hem de yakınları için bu hizmeti almak durumunda kalan kişiler suçluluk hissi yaşamayacaklardır.

Bir çözüm önerisi olarak yaşlı nüfusun toplumda etkin bir birey olduklarını hissedebilmeleri için birtakım faaliyetler düzenlenebilir. İsteklerine bağlı olarak; geçmişte yaptıkları meslek gruplarına göre günlük birkaç saat topluma katılabilir, aktif rol oynayabilirler. Örneğin; emekli bir öğretmenin haftada birkaç gün gönüllü olarak eğitim vermesi, kendini toplumun bir parçası olarak hissetmesini sağlayacaktır. Bir hizmet sektörü olarak yaşlı bakımına olan bakış açısının güçlendirilmesi tüm toplumu ilgilendiren bir meseledir. İlerleyen zamanlarda bugünün gençlerinin de ihtiyaç duyacağı bu hizmet, ortak bir bakış açısıyla gereken önemi kazanabilir.

Bir önceki yazımız olan YAŞLI BAKICISINA YAŞLININ BAKIŞ AÇISI başlıklı makalemizde evde hasta bakımı, evde yaşlı bakımı ve hasta bakıcı hakkında bilgiler verilmektedir.