Ağrılı Kas Hastalıklarına Sahip Yaşlıların Bakım İşlemleri Nasıl Olmalıdır?

Ağrılı kas hastalıklarına sahip yaşlı bireylere hareket ve egzersiz işlemleri düzenli olarak uygulanmalıdır.  Yaşlı bireyin bakımındaki esas amaç, yaşlı bireyin kaliteli ve sorunsuz bir yaşam sürmesini sağlayabilmektir. Yaşlılıkta oluşan psikolojik ve fizyolojik değişimler yaşlı bakıcısı tarafından kolayca saptanabilmelidir. Yaşlı bakıcılarının meslekleri konusunda mümkün olduğunca donanımlı olmaları tavsiye edilir. Yaşlılık kaçınılmaz ve zor bir süreçtir. Yaşamınızdaki dönemlerden bir olan yaşlılık dönemi, kayıpların yaşandığı, fizyolojik ve psikolojik birçok gerilemenin görüldüğü, hayat standartlarının düşüşe geçtiği, üretkenliğin ve düşünme gücünün azaldığı, cinsel hayatın azaldığı bir dönemdir. Bu dönemde yaşlıların başka insanların yardımına ihtiyaç duyma olasılıkları oldukça yüksektir ve bu ihtiyaçlara mutlaka cevap verilebilmelidir. Yaşlı bakıcı, yaşlının sosyal hayata geri kazandırılması, fonksiyonel yaşamları, bireysel, psikolojik ve fiziksel gelişimi konuları ile yakından alakadar olmalıdır. Yaşlanma süreci bireysel bir olgudur ve bu dönemde meydana gelen değişimler her yaşlıda aynı şekilde olmayacaktır. Yaşlı bakıcısı bu süreci yakından takip etmeli ve en uygun çıkarımı yapabilmelidir.

Yaşam biçimi ve hayat görüşü yaşlının erken veya geç yaşlanmasını etkileyebilecek bir husustur. Yaşlının sağlığını korumak, yaşlının sahip olduğu ağrılı hastalığın tedavisi üzerine uğraşmak, yaşlı bireyin herhangi birine bağımlı olmadan yaşamasını sağlayabilmek ve yaşam kalitesini arttırmak yaşlı bakıcılarının esasları arasında yer almalıdır. Ağrılı kas hastalıklarına sahip yaşlı bireylerin vücutlarının hamlaşmasına engel olmak ve vücut hareketliliğinin sağlanması gibi konular göz ardı edilmemeli ve düzenli olarak yaşlı bireye uygulanmalıdır. Yaşlanma süreci dört bölümden oluşmaktadır. İnsanların yaş algısına karşı tutumları yaşlanma sürecinde etkilidir ve kronolojik yaşlanma olarak adlandırılan bir olgudur. Organların fonksiyonlarının azalması ve dokuların yıkılma oranlarının artması yaş ilerledikçe vücutta görülebilecek zayıflamalardır ve Biyolojik yaşlanmaya örnek olarak gösterilebilirler. Psikolojik yaşlanma ise yaşlanma bilici olarak adlandırılmaktadır ve kişinin davranışlarında meydana gelen yaşlılık kabulü durumunun baş göstermesi ile anlaşılabilmektedir. Sosyal yaşlanma konusu ise toplum baskısı ve insanın toplumdaki yerini sorgulaması ile doğru orantılı bir durumdur. Çevrenin yaşlanma konusunda büyük bir etkisi bulunmaktadır. Yaşlı bakıcısı, ağrılı kas hastalıklarından muzdarip yaşlı bireyin ağrılarının hafifletilmesi üzere çeşitli uygulamalar gerçekleştirmeli ve gereken ilaç tedavisine başvurmalıdır. Ağrıların şiddetlendiği durumlarda, ağrı hissedilen bölgeye hafif hareketler ile masaj yapılmalı ve bölgenin rahatlatılması amaçlanmalıdır.

Bir önceki yazımız olan Yeni doğan bakımı başlıklı makalemizde evde hasta bakımı, evde yaşlı bakımı ve hasta bakıcı hakkında bilgiler verilmektedir.